Zmena v obchodných podmienkach

Zmena v obchodných podmienkach

Dňa 11. 8. 2020 sme vykonali niekoľko drobných zmien v texte našich obchodných podmienok. Najmä je sa jedná o odsek týkajúci sa dopravy a platby.